Menü Kapat

Doç.Dr. Murat TÜMAY’ın Yazarları Arasında Yer Aldığı İnsan Hakları İhlalleri Araştırma Raporu Yayımlandı

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı üyesi Doç.Dr. Murat TÜMAY’ın üye olarak yer aldığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)” Karabağ Gözlem Grubu’nun insan hakları üzerine hazırladığı “Ermenistan’ın Karabağ’daki Eylemleri: İnsan Hakları İhlalleri ve İhlallerin Takibi”raporu yayımlandı.  TÜMAY, raporun yazarları arasında yer aldı.

Raporda işgal ve çatışmalar esnasında kamuoyunun gündemine yoğunlukla yansımış ve ön plana çıkmış olan Ermenistan kaynaklı ihlaller ve sonuçlarına odaklanıldı. Araştırmada, İkinci Karabağ Savaşı esnasında ortaya çıkan ihlaller hem uluslararası silahlı çatışmalar hukuku kuralları hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ile korunan hak ve temel özgürlükler çerçevesinde ele alındı. Raporda yer alan araştırmalar, Karabağ İnsan Hakları Gözlem Grubu’nun, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaret vasıtası ile hem ilgili resmi kurum ve kişilerle yapılan görüşmelerde hem de Karabağ’a gerçekleştirilen ziyarette doğrudan elde ettiği belge, bilgi ve değerlendirmelere dayandırıldı. Raporun hazırlanmasında ayrıca, bu konulara dair yayınlanmış akademik çalışmalardan, resmi kurum raporlarından ve basın bültenlerinden de yararlanıldı.

İkinci Karabağ Savaşı esnasında ve silahlı çatışmalardan sonraki süreçte yapılan incelemelere dayanarak hazırlanan raporda, Ermenistan’ın Karabağ’ın işgali dönemindeki eylemlerinin neler olduğuna ve hukuki niteliklerine; İkinci Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ın eylemlerinin neler olduğuna ve hukuki niteliklerine; hukuki ihlallerin yasal takibine; söz konusu dönemlerde gerçekleştirilen eylemlere dair cezai sorumluluğu bulunan gerçek kişilerin yargılanmasına ve mevcut durumda insan haklarının ağır ihlalleri anlamında insani krizler doğurma riskleri oluşturan hususların neler olduğuna dair tespitlere yer verildi ve bu kapsamda sorunların hafifletilmesine ya da çözümüne dair öneriler getirildi. Bu minvalde Ermenistan’ın bölgede işlediği fiillerin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar seviyesinde olduğu ifade edildi.

Rapora buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Posted in Haberler, SKA 16, SKA 17, SKA HABERLERİ