Menü Kapat

Ar.Gör. Yusuf ŞAHİNKAYA’nın Sürdürülebilir Şehirler için Mevcut Yapıların Güçlendirilmesi Hakkında Yürüttüğü TÜBİTAK Destekli Projenin Sonuçları Alınmaya Başladı

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlimiz Yusuf ŞAHİNKAYA’nın yürütücüsü olduğu “Güncel Yönetmelikler Öncesi Tasarlanıp İnşa Edilmiş Mevcut Yapılardaki Betonarme Perdelerin Sismik Olarak Güçlendirilmesi” isimli projenin sonuçları alınmaya başladı. TÜBİTAK 1002 kapsamında 2018 yılında desteklenmeye hak kazanan proje, Üniversitemiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San.Ltd.Şti iş birliğinde devam etmekte.

Ülkemizde daha önce meydana gelen depremlerin mevcut betonarme perde duvarlar üzerindeki etkileri incelendiğinde, elemanların tasarım, detaylandırma, denetim ve inşasındaki yetersizliklerden dolayı ciddi hasara uğradıkları bilinmektedir. Birçok yapının hizmet ömrünün sonuna yaklaşması ve böylece yapısal elemanlarda meydana gelen ilave bozulmanın (korozyon vb.) sismik etkiler altında beklenen hasar seviyesini artıracağı açıktır. Bu nedenle dayanıklı yapılar oluşturabilmek için, mevcut yapılardaki bu tip zayıf perde duvarların güçlendirilmesi gerekli olabilmektedir.

Projede bu tip perde numunelerinde gözlemlenen kritik zayıflıkların neden olduğu hasar ve bu zayıflıkların davranışa olan etkilerinin araştırılarak, lifli polimer (LP) malzemeler ile bu zayıflıkları gidermek ve perde davranışını iyileştirme amaçlandı. Bu bağlamda proje temelde deneysel ve analitik olmak üzere iki bölümden oluşturuldu. Projenin deneysel kısmında, ülkemizde güncel yönetmelikler öncesi tasarlanıp inşa edilen mevcut betonarme perde duvarların geometrik, malzeme ve donatı detaylarını temsil eden betonarme perde numunelerin lifli polimer malzeme ile güçlendirme sonrası eksenel ve çevrimsel yatay yük etkisi altındaki performansları araştırıldı.

Projenin analitik kısmında ise, elde edilen deney sonuçları ile sonlu eleman analizleri sonuçlarının karşılaştırılması planlandı. Uygulanan güçlendirme yönteminin etkinliği deneysel ve analitik metotlar vasıtasıyla doğrulandıktan sonra, bu tür zayıf perde duvarların sismik performansını iyileştirebilecek nispeten basit ve pratik güçlendirme yöntemlerine ait tasarım esas ve uygulama detaylarının önerilmesi hedeflendi. Elde edilen sonuçlar ve önerilen yöntemlerin, bina tasarımının sürdürülebilir olmasında faydalı olması beklendi. Araştırma ile elde edilecek sonuçların, Türkiye ve benzer yapı stokuna sahip ülkelerin sürdürülebilir ve dayanıklı binalar inşa etmelerine katkı sağlaması ve böylece potansiyel depremler karşısında yaşanacak can ve mal kayıpları hususunda afet riskini azaltmak hedeflendi.

Toplumun refahına ve ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayabilecek olan bu proje için öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılar dileriz.

SAMSUNG CSC
Posted in Haberler, SKA 11, SKA 17, SKA HABERLERİ