Menü Kapat

Doç.Dr. Selma ARIKAN Yazarları Arasında Yer Aldığı Tükenmişliği Konu Alan Araştırmasını 8. Örgütsel Davranış Kongresi’nde Sundu

Üniversitemiz Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Selma ARIKAN, Acıbadem Üniversitesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Esra BAL ile birlikte hazırladığı “Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçiliğin İşkoliklik Aracılığıyla Tükenmişlik ile İlişkisi” başlıklı bildirisini 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. Örgütsel Davranış Kongresi’nde çevrim içi olarak sundu.

Sunumun başında mükemmelliyetçiliğin tanımını yapan ARIKAN, bu yapının olumlu ve olumsuz alt boyutlardan bahsetti. Olumlu mükemmelliyetçiliğin çalışanların esenliğiyle pozitif ilişkisi olduğunu, ancak olumsuz mükemmelliyetçiliğin negatif ilişkili olduğuna dikkat çekti. ARIKAN, sunumunun devamında çalışmanın örneklemi olarak belirlenen 224 beyaz yakalı çalışan ile gerçekleştirdikleri araştırmada ortaya çıkan sonuçları değerlendirdi. Çalışma sonuçlarının, olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçiliğin işkoliklik alt boyutları ile tükenmişlik alt boyutlarını yordadığını gösteren modeli desteklediği belirtti. Son olarak, mükemmeliyetçiliğin olumlu ve olumsuz boyutlarının tükenmişlik alt boyutları ile ilişkilerinin de farklı olduğunu vurguladı.

Posted in Haberler, SKA 3, SKA HABERLERİ