Menü Kapat

Dr. Miray AZAKLI KÖSE “Uluslararası Göç Hukuku’nda Temel Kavramlar” Başlıklı Bildirisini Sundu

Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı üyesi Dr. Miray AZAKLI KÖSE, İç İşleri Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının iş birliğinde 30 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen “Hicretin Yıl Dönümünde Hukuki ve Sosyolojik Yönleriyle Zorunlu Göç Konferansı”nda konuşmacı olarak yer aldı.

Programın ilk oturumunda “Ulusal ve Uluslararası Hukukta Zorunlu Göçe İlişkin Temel Kavramlar” başlıklı bildirisini sunan Dr. AZAKLI KÖSE, 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsü’ne İlişkin Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 6458 sayılı kanun ışığında zorunlu göçe ilişkin temel kavramları ulusal ve uluslararası hukuk zemininde açıkladı. Bu minvalde, uluslararası koruma statüleri nelerdir, mülteci kimdir, geçici koruma nedir, geri göndermeme ilkesi nedir gibi sorulara cevap verdi. Devletlerin ulusal güvenlik endişeleri ile sığınma hakkı arasında adil bir denge kurulması ve insan haklarının korunması gerekliliğine vurgu yaptı. Sığınma bir hak olmasa dahi, devletlerin sığınma başvurularını almaması ve risk değerlendirmesi yapmaması halinde sorumlu tutulabileceğini belirtti. Ülkemizde ikamet etmekte olan sığınmacıların hukuki statüsünü ve göç politikalarını da bu bilgiler ışığında ele aldı. Günümüzde göç olgusunun oldukça yaygın ve birçok hukuki problemle birlikte insan hakları krizlerini bünyesinde barındırdığını belirtti.

Konferans, konuşmacılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Konferansı buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Posted in Haberler, SKA 10, SKA 16, SKA HABERLERİ