Menü Kapat

Turizm Fakültemizin Ortağı Olduğu “Yolculuklar-Kültürel Mirasın Keşfi Yoluyla Güçlendirme” Adlı Avrupa Birliği Projesinin Uluslararası Toplantı ve Eğitimleri Gerçekleştirildi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültemizin ortak olduğu ”Journeys-Empowerment through Exploration of Cultural Heritage – Yolculuklar-Kültürel Mirasın Keşfi Yoluyla Güçlendirme” (2020-1-UK01-KA201-079143) adlı Avrupa Komisyonu Erasmus+ projesinin uluslararası toplantısı ve eğitimleri 10-16 Mayıs 2022 tarihlerinde Hollanda’da gerçekleştirildi. İngiltere, Slovenya, Hollanda, Türkiye ve Romanya’nın ortak olduğu projede Turizm Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN, Doç. Dr. Semra AKTAŞ POLAT, Doç. Dr. Serkan POLAT ve Arş. Gör. Gamze YORULMAZER yer almaktadır.

Amsterdam’da gerçekleştirilen toplantı ve eğitimlere fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Semra AKTAŞ POLAT, Dr. Eren SEZGEN, Dr. Bahar TÜRKAY ve Arş. Gör. Gamze YORULMAZER katılım sağladılar. Avrupa’nın kültürel mirasının bir parçası olarak Avrupa’da yaşayan diaspora (göçmenler ve sığınmacılar) konusunda eğitimcilerin ve gençlerle ilgili kuruluşların yöneticilerinin bilgi ve becerilerini geliştirme amacında olan proje dahilinde gerçekleştirilen eğitimlerde Dr. Eren SEZGEN ve Dr. Bahar TÜRKAY projedeki öğrenme aktiviteleri ve metotlarından iki tanesini diğer ülkelerin katılımcılarına uyguladılar. Program kapsamında diaspora toplulukları hakkında oluşturulacak olan dijital harita ve mobil uygulamaya ilişkin detaylar hakkında tartışıldı, toplantının gerçekleştirildiği farklı bölgelerde şehir turu gerçekleştirilerek müzeler, yaratıcı sanat stüdyoları, sergileri, restoranları ve kültürel miras ögeleri ziyaret edildi.

Tüm ülke ortakları program dahilinde kültürel mirasa ilişkin sunumlar gerçekleştirdi ve programın üçüncü gününde Arş. Gör. Gamze YORULMAZER “Kültürel Miras ve Turizm” başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda kültürel miras, somut ve somut olmayan kültürel miras, Dünya’da ve Türkiye’de UNESCO tarafından koruma altına alınan yerler, kültürel mirasın turizm açısından değerlendirilmesi ve kültürel mirasın korunması konularına değindi. Kültürel mirasın bir toplumun yaşam tarzını ve düşüncesini belirten gelenek-görenek ve nesnelerden meydana geldiğini; bu gelenek-görenek ve nesnelerin belirli bir yaşam tarzını gösterdiğini dile getirdi. Doğal miras niteliğindeki doğal alanların, kendine özgü özelliği olan dağların, göllerin, tarih öncesi mağaraların, dini merasimlerin yapıldığı mekânların, antik kalıntıların, bina, yapı ve tarihi özelliği olan yerlerin kültürel miras kapsamında yer aldığını ve sadece taşınır nesneler olmamakla beraber taşınmaz varlıkların da kültürel miras bakımından önemli bir yere sahip olduğunu ve kültürün devamlılığının sağlanması için kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti. Kültür ve kültürel miras unsurları toplumun yapı taşları olmasının yanı sıra turizm açısından da ülkeler için bir çekicilik kaynağını oluşturduğuna işaret etti. Kültür turizmi, ana akım deniz, güneş, kum turizminden sonra en çok tercih edilen alternatif olduğunu ve kültürel miras unsurlarına zarar vermeden ve yozlaştırmadan, planlı bir şekilde turizm geliri elde etmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Posted in Haberler, SKA 10, SKA 17, SKA 4, SKA 9, SKA HABERLERİ