Menü Kapat

Dr.Öğr.Üyesi Ömer UĞUR Medeniyet Hukuk Seminerleri Kapsamında Çalışanların Hakları ve Yaşlılık Sigortasını Konu Alan Bildirisini Sundu

Hukuk Fakültesi bünyesinde düzenlenen Medeniyet Hukuk Seminerleri serisinin ilk toplantısı 27 Eylül 2022, 15:30’da İMÜ Ziraat Bankası Kütüphanesi3.kat fuaye alanında gerçekleştirildi. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Üyesi Dr. Ömer UĞUR,İş Sözleşmesiyle Çalışanlar Bakımından Yaşlılık Sigortası” başlıklı bildirisini sundu. Dr. UĞUR, platform çalışanlarının durumu, ev hizmetinde çalışanlara yönelik düzenlemeler ve bu düzenlemelerin cinsiyet ayrımcılığı teşkil edip etmediği hususu ve son olarak emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dr. UĞUR, yaşlılık dönemi gelir kayıplarının telafisini hedef alan yaşlılık sigortasının yoksulluğu azaltma ve yaşlıların finansal olarak güçlendirilmesi amaçlarına hizmet ettiğini, yeni bir iş modeli olan platform çalışanlarına yönelik düzenlemelerin kaliteli ve insana yakışır iş anlayışını besleyen ve bu minvalde işçi haklarına saygılı bir iş modelinin benimsenmesine katkı sağladığını belirtti. Etkinlik, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Posted in Haberler, SKA 1, SKA 8, SKA HABERLERİ