Menü Kapat

“Kudüs’te İşlenen Suçlar ve İnsan Hakları Meseleleri” Paneli ile Barış, Adalet ve Güçlü Kurumların Tesisi için Gerekenler Ele Alındı

Üniversitemiz İdeal Medeniyet Hukuk Kulübü, 15 Mayıs 2021 tarihinde Kudüs’te İşlenen Suçlar ve İnsan Hakları Meseleleri isimli çevrim içi panelde Filistinli aktivist  Av.Dr. Abdüllatif KHADER ve Av. Mehmet Akif CAN’ı ağırladı.

KHADER öncelikle Filistin topraklarında uygulanan genel ayrımcı politikalara ve bölgedeki politik istikrarsızlığın yarattığı problemlere değindi. Kudüs’e hâkim olma isteğinden doğan silahlı çatışma ortamında, İsrailli kamu görevlilerinin Filistinli sivillere karşı işlediği ve Cenevre Sözleşmeleri’nin ihlaline kadar varan suçlar, keyfi tutuklamalar örneğinde insan hakları ihlallerinin sıkça vuku bulduğunu belirtti.

CAN da konuşmasında KHADER’e katılarak, bu duruma karşın suçluların cezalandırılması ve adaletin tesisi için gerekli şeffaflığın ve yargı bağımsızlığının sağlanamadığı ve hukuk güvenliğinin bulunmadığı yönünde fikir belirtti. Bölgedeki insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi ve barışın sağlanması için olası çözüm önerileri arasında ekonomik güçlenmenin yanı sıra ve demokratik değerlerin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Posted in Haberler, SKA 16, SKA HABERLERİ