Menü Kapat

Üniversitemiz THE Etki Sıralamasındaki Yükselişini Sürdürüyor

Dünyanın önde gelen üniversite sıralama kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2019 yılından bu yana her yıl tüm dünyadan üniversiteleri Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) katkıları açısından değerlendirerek sonuçları “Impact Rankings” (Etki Sıralaması) adı altında yayınlıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, tüm dünyadan toplam 1406 üniversitenin değerlendirildiği THE 2022 Etki Sıralaması’nda 100 üzerinden 48,5 puan alarak 1001+ bandında yer aldı.

Sıralamaya alınan uluslararası kurum sayısı 2021 yılına kıyasla yaklaşık %25 oranında artmasına rağmen Üniversitemiz 2022 Etki Sıralamasındaki puanını 35,1’den 48,5’e çıkararak büyük başarı kaydetti.  

2022 Etki Sıralaması’na Türkiye’den dahil edilen üniversitelerin sayısında da geçtiğimiz yıla kıyasla %16’lık bir artış yaşandı. Türkiye’den listeye giren 58 üniversiteden biri olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, ilk kez 2021 yılında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’ndan (SKA) sadece 4’üne başvurarak dahil olduğu Etki Sıralaması’na 2022 yılı için 8 SKA ile başvurdu. Endeksin metodolojisi uyarınca Üniversitemizin en yüksek başarıyı gösterdiği 4 kategori; SKA3-Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SKA8-İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SKA4-Nitelikli Eğitim ve SKA17-Amaçlar için Ortaklıklar oldu. Üniversitemizin genel sıralamada sergilediği puan artışını tek tek SKA’lar bağlamında da gösterdiği görülüyor.

SKA3-Sağlık ve Kaliteli Yaşam kategorisinde geçen yılki sıralamasını koruyarak 401-600 bandında kalmayı sürdüren Üniversitemiz, sağlık alanındaki araştırma, eğitim, hizmet ve iş birlikleriyle geçen yıl 46,1 olan puanını bu yıl 58,6’ya yükseltmeyi başardı.

Üniversitemiz bu yıl ilk kez başvurarak sıralamaya alındığı SKA8-İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kategorisinde 49,9 puanla 401-600 bandında yer aldı.

SKA4-Nitelikli Eğitim kategorisinde 801-1000 bandına yerleşen Üniversitemiz, özellikle yaşam boyu öğrenme ve araştırma alanlarındaki faaliyetleriyle puanını 32,5’ten 35,3’e yükseltti.

SKA17-Amaçlar için Ortaklıklar kategorisinde ise 40,7 puanla 1001+ bandında yer alan Üniversitemiz, bu alanda bilhassa araştırma ve SKA’lar konusundaki bilgilendirme faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Üniversitemiz genel sıralama için değerlendirmeye alınan bu SKA’lar dışında başvurduğu diğer SKA’lardan da özellikle SKA2-Açlığa Son, SKA10-Eşitsizliklerin Azaltılması ve SKA11-Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar kategorilerinde de önemli başarılar elde etti.

THE 2022 Etki Sıralaması sonuçlarına buradan, Üniversitemizin sıralamadaki profiline ise buradan ulaşabilirsiniz.

Posted in SKA 17, SKA 3, SKA 4, SKA 8