Menü Kapat

Üniversitemizde Uluslararası İnsan Hakları Gençlik Forumu İcra Edildi

Üniversitemiz ve İslam İş Birliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğinde organize edilen Uluslararası İnsan Hakları Gençlik Forumu, 11 Ekim 2022 Salı günü 09.00-18.00 saatleri arasında Güney Yerleşkemizde yer alan Aşık Paşa Konferans Salonu’nda icra edildi.

Açılış konuşması ICYF Başkanı Av. Taha AYHAN tarafından yapıldı. AYHAN konuşmasında İslam İş Birliği Teşkilatı bünyesinde yapılan gençlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK konuklara hitap etti. Konuşmasında insan haklarının günden güne artan önemine vurgu yaparak, insan hakları problemleriyle mücadelede genç nüfusun önemli bir rol oynayacağını ve bu minvalde üniversitemizin bu konferansa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Berdal ARAL’ın oturum başkanlığını yaptığı “Bölgesel ve Küresel Bağlamda İnsan Hakları” başlıklı ikinci oturumda, Prof. Dr. Aral, İslam dünyasındaki insan hakları problemlerine dikkat çekti. Ülke nüfuslarında Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeleri baz alarak yaptığı değerlendirmelerinde genel olarak Batı dünyasının insan hakları değerlerinin evrensel düzeyde kabul edilmesinin kültürel farklılıklar nedeniyle mümkün olamayacağını, İslam dünyasının da etkili biçimde işleyen bir insan hakları mekanizması oluşturmakta başarısız olduğunu belirterek temel insan hakları değerlerini içinde barındırmakla birlikte İslam kültürünü de özümsemiş bir insan hakları mekanizması oluşturulması bakımından İslam İş Birliği Teşkilatının çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.  Aynı oturumun son konuşmacısı Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr.Öğr. Üyesi Özlem Reşat YÜCEL ise “1923 Tarihli Lozan Barış Antlaşması’nda Azınlık Hakları” başlıklı bildirisi ile Lozan Barış Antlaşması ışığında azınlık kavramını açıklayarak, mübadele döneminde azınlık hakları ile ilgili karşılan problemlere değindi.

Toplamda 4 oturum olarak icra edilen forumun 3. oturumunda İMÜ Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı üyesi Öğr.Gör. Dr. Zeynep ARDIÇ, ingilizce sunduğu “The Neglect of Economic, Social and Cultural Rights” başlıklı bildirisinde insan hakları alanında medeni ve siyasi hakların öncelenmesine karşın sosyal hakların göz ardı edildiğini tespit ederek bu duruma mazeret gösterilen sosyal hakların maliyeti, yükümlülüklerin sınırlarının belirsizliği gibi argümanları açıkladı.

Son oturumda Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Üyesi Dr. Miray AZAKLI KÖSE, “Sığınmacıları Geri İtme Politikasının İnsan Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunda mülteci statüsü için düzensiz biçimde Avrupa’ya göç etmeye çalışan sığınmacıların denizlerde FRONTEX tarafından görevlendirilen ekiplerce nasıl geri itildiğini ve bunun sığınmaya erişim hakkını ihlal ettiğini açıkladı. AZAKLI KÖSE, geri itme fiillerinin sığınmacıların sığınma başvurusuna erişimini engellediğini, bunun da ilgili devletler gözünde sığınmacının yok sayılması manasına geldiğini açıkladıktan sonra toplu sınır dışı kapsamında giren bu fiillerin insan haklarını ihlal eden yönlerini AİHM içtihadından örnekler vererek açıkladı. Oturumun son konuşmacısı Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dayı üyesi Arş.Gör. Merve İSPİRLİ ARMAĞAN ise “Uluslararası Hukuk Bağlamında Çok Uluslu Şirketlerin İnsan Hakları Yükümlülükleri” başlıklı sunumunda günümüzde çok uluslu şirketlerin devlet dışı aktörler olarak insan haklarını ihlal eden büyük yapılar olmasına karşın hukuki sorumluluklarına gidilemediğini uluslararası hukuk ve ulusal hukuklar çatısı altında karşılaşılan güçlükler ışığında açıkladı. Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kendi iç mekanizmalarını oluşturmak hususunda devletlerce teşvik edildiğini ve bu aktörlerin fiillerinden de pozitif yükümlülükleri doğrultusunda devletlerin sorumlu tutulabildiğini belirtti.

Forum, plaket takdiminin ardından sona erdi.

Posted in Haberler, SKA 16, SKA HABERLERİ