Menü Kapat

Arş.Gör. Yasemin HAYIRLI Aktif İstihdam Programlarının Genç İstihdamına Etkisini Ele Aldığı Bir Sunum Yaptı

Üniversitemiz İktisat Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör. Yasemin HAYIRLI,“Aktif İstihdam Programlarının Genç İstihdamına Etkisi: 2018 İlave İstihdam Programı” adlı tez çalışmasının sonuçlarını 15 Aralık 2022 tarihinde saat 14.30’da Güney Kampüs B Blok 2. kattaki seminer salonunda gerçekleştirdiği sunumda paylaştı.

HAYIRLI, sunumuna Türkiye’deki  gücü piyasasındaki eşitsizliklere dikkat çekerek başladı ve ayrımcılığa uğrayan gruplardan biri olan gençlerin emek piyasasına kazandırılmasında, ayrıca işsizlik riskinin ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasında aktif istihdam politikalarının nasıl bir rol oynadığını analiz ettiği tezini anlattı. HAYIRLI araştırmasında iş gücü piyasasında ayrımcılığa uğrayan grupların istihdam eşitliğine erişmeleri noktasında aktif istihdam programlarının etkisini, Türkiye’de 2018 yılında yürürlüğe giren İlave İstihdam Teşviki üzerinden analiz ettiğini belirtti.

HAYIRLI, araştırmasında kullandığı yarı-deneysel metotlar sonucunda ilgili istihdam programının genç erkeklerin kayıtlı sektörde istihdam edilme olasılığını artırırken, kayıt dışı sektörde güvencesiz istihdam edilme olasılığını azalttığını, ayrıca programın kayıtlı sektörde reel ücretleri düşürdüğü bulgusuna ulaştığını belirtti. Ardından programın etkisinin yürürlüğe girdiği yıldan sonra azaldığını gözlemlediği bulgulardan bahsetti. HAYIRLI, son olarak araştırmasında elde ettiği sonuçların literatürdeki yerine değindi. Seminer, HAYIRLI’nın sunumunun ardından gerçekleşen soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Posted in Haberler, SKA 8, SKA HABERLERİ