Menü Kapat

II. Ceza Hukuku Zirvesi’nde Ceza Adaleti Sisteminin Önemli Konuları Ele Alındı

Üniversitemiz öğrenci topluluklarından Gelişim Hukuk Kulübü’nün organize ettiği II. Ceza Hukuku Zirvesi, 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde Üniversitemiz Ziraat Bankası Kütüphanesi, Ziraat Bankası Salonu’nda icra edildi.  İki günde toplam 11 oturumda icra edilen programda akademisyenlerle birlikte hakimler ve avukatlar da konuşmacı olarak yer aldı. Ve programa hukuk fakültesi öğrencileri başta olmak üzere farklı alanlardan pek çok öğrenci katıldı.

Programın ilk gününde Doç.Dr. Cengiz APAYDIN “Ceza Yargılamasında Soruşturma Nasıl Yapılır?” başlıklı konuşmasında delil toplama, tarafların ifadelerinin alınması, iddianamenin oluşturulması gibi süreçlerin yanı sıra barışçıl bir toplum için ceza adaleti sisteminin önemini vurguladı ve kamu kurumlarının bu konuda etkili kurumlar olduğunu ve iş birliği yapması gerektiğini dile getirdi. Hukuk Fakültesi öğretim üyelerimizden Dr.Öğr.Üyesi Ali PEHLİVAN da “Kovuşturma Evresinin İşleyişi” başlıklı konuşmasında, usul ve esas bakımından sürecin işleyişinde önem arz eden hususları ele aldı. Ceza mahkemelerinin temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde, kanunilik ilkesine uygun biçimde yargılama yapmasının suçla ve suçluyla mücadeledeki önemini dile getirdi.

Programın ikinci gününde Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Dr.Öğr.Üyesi Ertuğrul ÜNALl “Silahların Eşitliği İlkesi” başlıklı konuşmasında ceza davalarında adil bir yargılamanın icrasında taraflar arasında makul bir denge kurulmasının eşitlik ilkesi bakımından önemini dile getirdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen zirve, soru cevap kısmı ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

Posted in Haberler, SKA 16, SKA HABERLERİ