Menü Kapat

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümümüz “Türkiye’de Sivilleşme, Demokrasi ve Özgürlükler Paneli” Düzenledi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından 24 Mayıs 2022 “Türkiye’de Sivilleşme, Demokrasi ve Özgürlükler” paneli düzenlendi. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Ziraat Bankası Konferans Salonu’nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Alim YILMAZ üstlenirken, panelin açılış konuşması Sayın Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Yaşar BÜLBÜL tarafından gerçekleştirildi.

Panelde “Sivilleşen ve Modernleşen Türkiye’de Hak ve Özgürlükler” başlıklı konuşması ile Medipol Üniversitesi’nden Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK, “Türkiye’de Gelişen ve Değişen Demokrasi ve Bürokrasi İlişkisi” başlıklı konuşması ile Marmara Üniversitesi’nden Prof.Dr. Ahmet Kemal BAYRAM ve “Türkiye’de Demokrasi Süreci Üzerine Anayasal Politik Değerlendirmeler” başlıklı konuşması ile İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr. Haluk ALKAN konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde öncelikle temel hak ve özgürlükler, demokrasi, bürokrasi ve sivilleşme kavramları üzerinde duruldu ve Türkiye’nin demokrasi tecrübesine dair değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’deki temel hak ve özgürlüklerin gelişimine, demokrasi ve bürokrasi arasındaki ilişkiye, bu ilişkinin demokratik kurumlar üzerindeki etkisine ve Türkiye’de sivil toplumun gelişmesine dair yapılması gerekenler değerlendirildi. Bu hususta son yıllarda yapılan siyasi ve hukuki çalışmalar öne çıkarılarak değerlendirmeler genişletildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karar verme süreçlerindeki etkinliği ve kuvvetler ayrılığı bağlamında nasıl anlaşılması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılarak tartışma ilerletildi. Böylece panelde, Türkiye’nin sivilleşme, demokratikleşme ve özgürlük alanındaki “durum değerlendirilmesi” yapılarak Türkiye’nin demokratikleşme gündemi tüm hatlarıyla tartışılmış oldu.

Panel soru-cevap bölümüyle sonlandırıldı.

Posted in Haberler, SKA 16, SKA HABERLERİ